logo silver 150h-cienCentrum Stomatologiczno-Medyczne SilverMed

Wkłady koronowo – korzeniowe

Wkłady koronowo – korzeniowe

Wkłady koronowo-korzeniowe

Przy dużych brakach tkanek własnych zęba ,aby wzmocnić odbudowę pod koronę protetyczną ząb wzmacniamy wkładem koronowo-korzeniowym. Ząb przed leczeniem protetycznym musi mieć prawidłowo wypełniony kanał. 
Wkłady wykonywane są:
  • z metalu,
  • ze złota,
  • włókien szklanych .
Wkłady metalowe powodują bardzo dużą ranę tkankową dla zęba, prawie cała korona zeba musi być zniesiona.
 
obrazek obrazek obrazek
Wkład metalowy  Wkład z włókna szklanego
Włókno szklane zamocowane w zębie przed oszlifowaniem. Przy wkładach z włókna muszą być spełnione pewne warunki. Jeżeli jest to możliwe wkłady z włókna są lepsze ponieważ pozwalają zachować więcej tkanek własnych zęba.
 

obrazek

Pacjentka lat 30, zgłosiła się w celu poprawy estetyki w zakresie zębów przednich.

obrazek obrazek
  Przed leczeniem. Pacjentka z wadą zgryzu jedynie do operacyjnego leczenia. Nie podjęła leczenia ortodontycznego zdecydowała się na leczenie protetyczne.

Moc-up. Wizualizacja przyszłej pracy w ustach pacjenta. Praca wykonana po deprogramacji i ustaleniu zwarcia z łukiem twarzowym.

obrazek obrazek
Praca oprta na wkładach, którymi przemodelowano ułożenie zębów, dzięki temu wykonane korony zostały ustawione w lepszych stosunkach okluzyjnych. Nowy uśmiech pacjentki to również nowy etap życia.
obrazek obrazek
Wkład z włókna szklanego Korona pełnoceramiczna na odbudowie z włókna szklanego. Zęby zostały wybielone lampą Beyond.
obrazek obrazek
   Wkłady z włókna szklanego

    Korony kompozytowe tymczasowe

obrazek obrazek
   Wkład metalowy     Korona kompozytowa 
obrazek obrazek obrazek
Korona metalowa Korona porcelanowa Korona porcelanowa na złocie

Czasami ze względów eknomicznych w miejscach mniej widocznych (na zębach trznowych) wykonujemy korony metalowe.

obrazek obrazek
Wkłady z włókna szklanego Most na wkładach z włókna szklanego